Nyheter

Idemyldring og Årsmøte

Heia, 
håper du har hatt en fin påske og at sommerdekkene ikke ble lagt på for tidlig. 
 
Det skal skje mye den neste måneden.
 
Idemyldring om markedet.
 
I morgen den 28.04 klokken 18.00 inviterer Kystlaget til idemyldring på Gratangsbotn skole. 
En idemyldring hvor vi ønsker å diskutere, dele ideer og se på en praktisk gjennomføring av årets Foldvik Marked & Kystkulturfestival.
 
 
 Hvilket arrangement skal vi skape? 
 
Håper du har muligheten til å komme innom. Ditt innspill betyr noe.  
 
 
Årsmøte i Gratangen Kystlag.

Årsmøte i Gratangen kystlag 2022
Sted: Foldvik Brygger den 24.05. kl 18.00

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtesekretær
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2021
2. Regnskap for 2021
3. Innkomne saker

Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder
2. Valg av to styremedlem
3. Valg av to revisorer
4. Valg av valgkomité

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 15.5.2022
 
 

Aktivitet

  • Treff: 789

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data