Nyheter

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 

Gratangen Kystlag 

Gratangen kystlag er tilsluttet Troms fylkeskystlag og Forbundet KYSTEN. Gratangen kystlag arbeider for å øke aktiv bruk av båt, stor og liten, som en viktig faktor i aktivt friluftsliv. 

Gratangen kystlag har sin base i Foldvik i Gratangen. Laget eier og har ansvar for en stor bygningsmasse og flere båter. 

Laget har ved utgangen av 2020 (31/12), 63 medlemmer. 

Kystlagets styre har fra 28.05.2020 bestått av: 

Leder: Ruben Åkenes 

Nestleder: Marit Mørtsell 

Styremedlem: Agnar Kalseth 

Styremedlem: Tove Bjørklund 

Styremedlem: Håvard Nylund 

Styremedlem: Veronica Dinessen 

Vararepresentant: Sverre Nordmo 

Vararepresentant: Ole Langvik Hansen 

Revisorer: Yngvar Mikkelsen og Yngve Torbergsen 

Valgkomite: Morten Dinessen, Bente Mikkelsen

 

Møtevirksomhet: Kystlaget har avholdt følgende møter i 2020: 

1 Årsmøter (for å få gjennomført valg) 

5 styremøter 

39 protokollerte saker har vært behandlet 

Eksterne aktiviteter. 

Violet Road konsert. Kystlaget deltok med frivillige på dugnad. 

Årsmøte Forbundet Kysten 

- Deltakere Marit Mørtsell, Ruben Åkenes 

- Marit Mørtsell gjenvalgt som styremedlem i Forbundet Kysten! Gratulerer. Deltakelse Seil-seminar i Bodø, Kystlaget Salta 

- Peder Sandstrøm, Leo Mørtsell: lærte å seile småbåt. Deltok med kystlaget sin båt, Oddvar. Ole Langvik Hansen var også med, som deltaker på kurset. Både et seminar og regatta. “Oddvar” er Gratangen Kystlag sin egen båt, og ligger for tiden i Gratangsbotn. Oddvar er en 3.5-roms nordlandsbåt, med gaffelrigg. - Gratangen Kystlag dekte utgifter på kr 1000. 

Sertifikat Fritidsskipper 

- Ruben Åkenes fullførte kurset fritidsskipper. 

- Kostnaden ble dekt av Studieforbundet Kultur-og Tradisjon: kr 12.000

Viktige saker til behandling: 

Investering i varmepumpe til brygga: 25.000 kroner 

Seilcamp for ungdom: Vi ser for oss en en ungdomscamp i Gratangen 19-21. juni. Hovedsaklig for ungdom i alderen 13-17 år. Bruke deler av markedsområdet og kystlagets båter. Er også i dialog med Narvik kystlag for assistanse. Overnatting skjer hovedsaklig ombord i båter, stornaustet evt. telt. Deltakerne betaler reise selv, påmelding gjennom Forbundet Kysten. Deltakeravg. 949kr for ikke medlemmer, 449 for medlemmer. LINK: https://kysten.no/arrangement/sommercamp-i-gratangen 

Avlysning av Foldvik Marked & Kystkulturfestival 2020 

Reparasjon Straumnes: lekk eksos 

Søknad kompensasjon tapte inntekter tilknyttet markedet: 312 351,00 Tildeling midler Snolke Vel: kroner 10.000 

Markering Kulturminnedagen: Gratangen Kystlag representert med tauverk, baking og vedlikehold av nordlandsbåten Oddvar. 

Foldvik Brygger 

Foldvik Brygge er i sin helhet leid bort til Foldvik Brygger AS fra Februar 2019, og fornyet igjen februar 2021. Leietaker dekker også strøm og forsikringspremie for bygningene. 

Bygget krever stadige oppgraderinger og tilsyn. 

Det er kjøpt ny varmepumpe. 

Kostnader i 2021: kr 25900

Straumnes 

 

- Dugnad 2020: bunnsmøring 

I Juni 2020 ble Straumnes tatt opp på slip og bunnsmurt. Lav deltakelse på dugnaden ga en ide om å hente yngre krefter, fra andre kommuner. Et nytt mannskap har mønstret på i Harstad, hele fem stykker. Dermed håper vi at både bunnsmøring og oljing av dekket, går som en lek i år. 

Forsikring økte fra 26400 i 2019, til kr 27998 i 2020 

Frank Magne 

«Frank Magne» har ei interessegruppe som ønsker å ta vare på båten, så dette skal vi forsøke og få i stand. 

Kjeksen 

Flitting brukt gjennom hele sommeren, til stor glede for mange medlemmer. Båten ble brukt til både rekreasjon og garnsetting. 

Gratangsbotn skole- og barnehage har brukt båten regelmessig. 

Oddvar

Vært i bruk nesten hver dag. Den mest populære av alle båtene, og tendenser til kødannelser i fjæra gjør båten veldig spesiell. 

Foldvik Marked og Kystkulturfestival 2020. 

Vedtatt avlyst. 

Utestående fakturaer i etterkant av markedet, gjorde at Gratangen Kystlag søkte et lån på kroner 40.000 hos UL Astøingen. Lånebeløpet ble tilbakebetalt før forfall. 

Midler fra Forbundet KYSTEN antas å øke. Summen er basert på antall medlemmer. I 2019 ble det utbetalt kr 12 000,-. 

For regnskap betales det mellom kr 40 000 og 50 000 pr år. 

Årsomsetning for Kystlaget var kr 479223 

Gratangen 26.04.2021

 

  • Treff: 1014

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data