Nyheter

Referat årsmøte 2021

Hei medlemmer og interesserte. 

I denne artikkelen får du tilgang til protokoll fra årsmøtet, og se hvilke vedtak som ble gjort. 

Tilstede: 16 medlemmer, 1 forfall, 1 revisor

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling - godkjent
2. Godkjenning av sakliste - godkjent
3. Valg av møteleder - Ruben Åkenes
4. Valg av møtesekretær - Marit Mørtsell
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen - Håvard Bondestad, Trine Lundberg

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2020 - godkjent   LINK årsberetning
2. Regnskap for 2020 - godkjent
3. Innkomne saker 
2.3.1 Salg av Foldvik Brygger 
2.3.2 Foldvik Marked 2021

2.3.1
- Marked eller ikke i år. Kompensasjonsordning for Staten frem til 31. august. Det vil lønne seg for Kystlaget å gjennomføre. Det nye styret tar kontakt med alle komitelederne for å avgjøre saken. Arctic Race helgen før, kan være godt for markedsføring av markedet. Ferdigstille markedsområdet før/helst før sommerferien. Deadline for avlysning 15.juli. 

Årsmøtet går inn for marked, men overlater til komitelederne + styret å avgjøre saken.  

2.3.2 

Salg av brygga

Samtaler rundt salg av brygga, for og imot. Tips om å søke midler, hvem skal gjøre det og hvor? Eventuelt betale noen for å skrive søknader. Årsmøtet går inn for at brygga fremdeles skal være i kystlagets eie. 


Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder - Ruben Åkenes tar gjenvalg
2. Valg av styremedlem - Marit Mørtsell, Linn Kalseth, Peder Sandstrøm, Veronica Dinessen, Håvard Nylund Bondestad. Årsmøtevedtak om å utvide styret med 1, Ole Langvik Hansen
3. Valg av to revisorer - Yngvar Mikkelsen, Yngve Torbergsen
4. Valg av valgkomité - Morten Dinessen trekker seg. Bente Mikkelsen tar gjenvalg med Birger Mikkelsen.

Møtet hevet kl 20.00. 

 

  • Treff: 1337

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data