Nyheter

Besøke nothjellene i Gratangen

*Dette er et utdrag fra mail sendt fra Arne Blix. Håper du finner det interessant. 

Besøk Gratangen

Tusen takk for at dere vil ta imot oss og snakke om nothjeller. Fotograf Ragnar Albertsen og
undertegnede Arne Blix reiser nordover lørdag 24 april og har planlagt ankomst Gratangen onsdag
28. april om ettermiddagen og overnatte til torsdag 29. april.

Litt om prosjektet
Jeg har en god tid arbeidet med å kartlegge historien om nothjellene. Målet er en bok neste år.
Bakgrunnen er at vår familie har en holme på kysten av Trøndelag, Krokholmen. Her stod det en gang
en «notheng», som man sier i Trøndelag. For noen år siden søkte vi om å rekonstruere det og glasse
det inn som fritidsbolig. Det fikk vi ja til, på noen betingelser. Blant annet måtte vi jobb med å forstå
bygget, bruk og utforming.

Siden har jeg brukt mye tid på å kartlegge disse byggene, både de som er og de som en gang var. Fra
Finnmark til grensen mot Sverige. Har nå registrert mellom 500 og 600. Registreringene er bakgrunn
for en samlet fortelling om nothjellene: Når ble de bygd, hvordan ble de bygd, hvordan så de ut,
hvordan ble de brukt og når forsvant de, eller fikk ny bruk.
En del av fortellingen er en reise langs hele kysten. Nå Lofoten og Vesterålen og Gratangen.

 

Litt om oss
Ragnar og jeg startet opp samarbeid som journalister i VG på 1970-tallet. Vi dekket Midt- Norge.
Etter dette har Ragnar jobbet med innsamling, registrering og digitalisering av historisk
bildemateriale.
Jeg har arbeidet som journalist og redaktør i Adresseavisen. I forbindelse med nothjellbyggingen tok
jeg eksamen i tømmerfag for å være litt skolert.

Dette er vi ute etter

Nothjellene i Gratangen

Vi er ute etter så mange opplysninger om nothjellene i Gratangen som mulig, både om de som var og
de som fortsatt står. Jeg har laget denne oversikten over opplysninger vi prøver å kartlegge:

- Geografisk plassering
- Byggeår
- Eventuelt år for endring/riving
- Eier/eierskifte
- Type og størrelse
- Kjennetegn ved bygget/byggemåten ( alle detaljer som hvor kom tømmeret fra til
byggtekniske løsninger, taktekke osv.)
- Bruken (hvem, båter fiskerier og metode)
- Historier (morsomme og alvorlige)

 

Bilder, gamle og nye. Ikke minst bilder av nothjellene i aktiv bruk
Jeg forstår det slik at det en gang var (minst) fem nothejeller i Gratangen og at 2 nå står tilbake. Se
nedenfor.
Finnes det kommunale dokumenter om saksbehandlingen der?

Kulturen i Gratangen
Så er jeg i Gratangen opptatt av bakgrunnen for at dere har tatt så godt vare på npothjellene. Hva har
vært drivkraften? Hvilken betydning har det hatt og kan få? Hva har vært viktig og utfordrende.
Planer fremover.
Til dette hører også den kultur og det miljøet i Gratangen er en del av. Det samiske, fiske og fangst,
natur, arkitektur mm

Byggdetaljer
Til sist er jeg også opptatt av å beskrive bygget som bygg. Hva kalles de ulike elementene (her er det
ulike dialekter). Ønsker innspill her. Legger ved en 3 D modell vi jobber med.

Nothjellene jeg har notert meg i Gratangen;

1) Nesset-brygga

2) Jacob-kaia (borte?)

3) Lundebergbrygga

4) Mekalnilsabrygga

5) Hilshamn (borte)

 

  • Treff: 1073

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data