Nyheter

Årsmøte 2021

Styret i Gratangen Kystlag inviterer medlemmer til årsmøte i Kystlaget, den 29.04. 

Tidspunktet er kl 18.00, men lokalitet kommer vi tilbake til.

Første alternativ er Foldvik Brygger, men avhengig av antall interesserte bestemmes dette senere. 

 

Årsmøte i Gratangen kystlag 2021
Sted: Foldvik Brygger torsdag 29.04. kl 18.00

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtesekretær
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2020
2. Regnskap for 2020
3. Innkomne saker

Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder
2. Valg av styremedlem
3. Valg av to revisorer
4. Valg av valgkomité
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 22.4.2021 

 

Dersom du skal komme, gi beskjed til Ruben Åkenes 94259510.

 

  • Treff: 1403

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data