Nyheter

Aktiviteter i Desember

 

JULEMARKED

Sammen med Gratangen Næringsforum deltar vi på årets julemarked den 4 desember.

Julemarkedet arrangeres i Foldvik, og kystlaget selger pølser i 1 etasjen på Brygga. 

Arrangementet starter kl 13.00 og avsluttet kl 16.00. 

Som en gest får næringsforumet låne anlegget gratis, og kystlaget håper julemarkedet får mange besøkende. 

FILMKVELD

Den 16 desember arrangerer kystlaget filmkveld i Gratangsbotn. Du skal få se filmen "båtbyggerne", og vi ønsker deg velkommen. Mer informasjon kommer. 

 

KORONA

Kystlaget har mottatt kompensasjon for det avlyste arrangementet Foldvik Marked & Kystkulturfestival. Summen ble på 306.000 kroner.

TAK GAMMELBUTIKKEN

Styret søker midler til taket på gammelbutikken. Vi har innhentet tilbud fra lokale aktører, og håper på å få igangsatt arbeidet til våren. Vi får takke Peder for lånet av presenningen! 

 


Fortsatt god advent. 

Styret, Gratangen Kystlag. 

Bilde fra Straumnes våren 2021. 

Aktivitet, julemarked, korona

 • Treff: 382

Ny Trapp På Brygga

Har du lyst til å være med på sluttspurten?

Den nye trappen under Nothjellen er snart ferdig, og et ekstra mannskap behøves. 

Veronica Dinessen har sammen med Birger Mikkelsen, jobbet hardt for å ferdigstille den nye trappen på Foldvik Brygger. En sikker og mer funksjonell trapp, som sikrer den ferdsel opp-og ned til puben. 

Nå gjenstår det kun et par småting, og vi ønsker å ha deg med på laget. Oppgavene er små, men viktige. 

1: Ordne ny dør i 2 etg.

2: Rive den gamle trappen

3: Legge dekke på plattform i 2 etg.  

Veronica har avtalt med sine flotte sommervikarer, at de skal beise trappen når den står ferdig. 

Kan vi få deg med på sluttspurten? 

Kontakt Veronica Dinessen, og meld din interesse: DUGNAD HVER TIRSDAG KL 18.00. Velkommen :)

 

 

 

 • Treff: 539

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 

Gratangen Kystlag 

Gratangen kystlag er tilsluttet Troms fylkeskystlag og Forbundet KYSTEN. Gratangen kystlag arbeider for å øke aktiv bruk av båt, stor og liten, som en viktig faktor i aktivt friluftsliv. 

Gratangen kystlag har sin base i Foldvik i Gratangen. Laget eier og har ansvar for en stor bygningsmasse og flere båter. 

Laget har ved utgangen av 2020 (31/12), 63 medlemmer. 

Kystlagets styre har fra 28.05.2020 bestått av: 

Leder: Ruben Åkenes 

Nestleder: Marit Mørtsell 

Styremedlem: Agnar Kalseth 

Styremedlem: Tove Bjørklund 

Styremedlem: Håvard Nylund 

Styremedlem: Veronica Dinessen 

Vararepresentant: Sverre Nordmo 

Vararepresentant: Ole Langvik Hansen 

Revisorer: Yngvar Mikkelsen og Yngve Torbergsen 

Valgkomite: Morten Dinessen, Bente Mikkelsen

 

Møtevirksomhet: Kystlaget har avholdt følgende møter i 2020: 

1 Årsmøter (for å få gjennomført valg) 

5 styremøter 

39 protokollerte saker har vært behandlet 

Eksterne aktiviteter. 

Violet Road konsert. Kystlaget deltok med frivillige på dugnad. 

Årsmøte Forbundet Kysten 

- Deltakere Marit Mørtsell, Ruben Åkenes 

- Marit Mørtsell gjenvalgt som styremedlem i Forbundet Kysten! Gratulerer. Deltakelse Seil-seminar i Bodø, Kystlaget Salta 

- Peder Sandstrøm, Leo Mørtsell: lærte å seile småbåt. Deltok med kystlaget sin båt, Oddvar. Ole Langvik Hansen var også med, som deltaker på kurset. Både et seminar og regatta. “Oddvar” er Gratangen Kystlag sin egen båt, og ligger for tiden i Gratangsbotn. Oddvar er en 3.5-roms nordlandsbåt, med gaffelrigg. - Gratangen Kystlag dekte utgifter på kr 1000. 

Sertifikat Fritidsskipper 

- Ruben Åkenes fullførte kurset fritidsskipper. 

- Kostnaden ble dekt av Studieforbundet Kultur-og Tradisjon: kr 12.000

Viktige saker til behandling: 

Investering i varmepumpe til brygga: 25.000 kroner 

Seilcamp for ungdom: Vi ser for oss en en ungdomscamp i Gratangen 19-21. juni. Hovedsaklig for ungdom i alderen 13-17 år. Bruke deler av markedsområdet og kystlagets båter. Er også i dialog med Narvik kystlag for assistanse. Overnatting skjer hovedsaklig ombord i båter, stornaustet evt. telt. Deltakerne betaler reise selv, påmelding gjennom Forbundet Kysten. Deltakeravg. 949kr for ikke medlemmer, 449 for medlemmer. LINK: https://kysten.no/arrangement/sommercamp-i-gratangen 

Avlysning av Foldvik Marked & Kystkulturfestival 2020 

Reparasjon Straumnes: lekk eksos 

Søknad kompensasjon tapte inntekter tilknyttet markedet: 312 351,00 Tildeling midler Snolke Vel: kroner 10.000 

Markering Kulturminnedagen: Gratangen Kystlag representert med tauverk, baking og vedlikehold av nordlandsbåten Oddvar. 

Foldvik Brygger 

Foldvik Brygge er i sin helhet leid bort til Foldvik Brygger AS fra Februar 2019, og fornyet igjen februar 2021. Leietaker dekker også strøm og forsikringspremie for bygningene. 

Bygget krever stadige oppgraderinger og tilsyn. 

Det er kjøpt ny varmepumpe. 

Kostnader i 2021: kr 25900

Straumnes 

 

- Dugnad 2020: bunnsmøring 

I Juni 2020 ble Straumnes tatt opp på slip og bunnsmurt. Lav deltakelse på dugnaden ga en ide om å hente yngre krefter, fra andre kommuner. Et nytt mannskap har mønstret på i Harstad, hele fem stykker. Dermed håper vi at både bunnsmøring og oljing av dekket, går som en lek i år. 

Forsikring økte fra 26400 i 2019, til kr 27998 i 2020 

Frank Magne 

«Frank Magne» har ei interessegruppe som ønsker å ta vare på båten, så dette skal vi forsøke og få i stand. 

Kjeksen 

Flitting brukt gjennom hele sommeren, til stor glede for mange medlemmer. Båten ble brukt til både rekreasjon og garnsetting. 

Gratangsbotn skole- og barnehage har brukt båten regelmessig. 

Oddvar

Vært i bruk nesten hver dag. Den mest populære av alle båtene, og tendenser til kødannelser i fjæra gjør båten veldig spesiell. 

Foldvik Marked og Kystkulturfestival 2020. 

Vedtatt avlyst. 

Utestående fakturaer i etterkant av markedet, gjorde at Gratangen Kystlag søkte et lån på kroner 40.000 hos UL Astøingen. Lånebeløpet ble tilbakebetalt før forfall. 

Midler fra Forbundet KYSTEN antas å øke. Summen er basert på antall medlemmer. I 2019 ble det utbetalt kr 12 000,-. 

For regnskap betales det mellom kr 40 000 og 50 000 pr år. 

Årsomsetning for Kystlaget var kr 479223 

Gratangen 26.04.2021

 

 • Treff: 468

Dugnadsånden

Hei!

I morgen den 9 juni starter vi opp med dugnad i Foldvik. 

Tidspunktet for morgendagen settes til klokken 17.00.  

De neste ukene vil tidspunktet være hver fastsatt til hver TIRSDAG KL 18.00. 

 

Oppgavene varierer fra:

 • Vedlikehold av tak på kystgrillen
 • Produksjon av levegg bak kystgrillen
 • Ferdigstillelse av utescenen
 • Spyle, skrape og olje Straumnes
 • Ferdigstillelse slipsett i stornaustet
 • Maling
 • Gressklipping 

Hvis du har håndverktøy, må du gjerne ta dette med. Vi har noe verktøy tilgjengelig, men ikke til de rundt femti personene som ofte stiller på hver dugnad. 

Oppgavene er varierende, slik at du finner noe som passer deg. 

 

Vårt overordnende mål er å få området i stand til hele Norge kommer på besøk, nemlig Arctic Race og Norway! Da gjelder det å se representabel ut. 

 

Mens du er her, skal du få et kort sammendrag fra siste styremøte

 • Foldvik Marked & Kystkulturfestival er IKKE avlyst, men styret skal vedta en endelig beslutning den 15 juli. 
 • Kystlaget sponser Foldvik Brygger AS med 7500 kr til konstruksjon av ny trapp til restaurant i 2 etg på foldvik brygger. Veronica Dinessen er kontaktperson, og Kystlaget er med i prosessen når det gjelder valg av løsning.
 • Linn Kalseth og Marit Mørtsell jobber med å stelle i stand en aktivitetsdag for barn-og unge i Gratangsbotn. Mer info kommer. 
 • Styret planlegger studietur til et annet kystlag de neste månedene

 

Husk solkrem! 

 

 

 

 • Treff: 561

Referat årsmøte 2021

Hei medlemmer og interesserte. 

I denne artikkelen får du tilgang til protokoll fra årsmøtet, og se hvilke vedtak som ble gjort. 

Tilstede: 16 medlemmer, 1 forfall, 1 revisor

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling - godkjent
2. Godkjenning av sakliste - godkjent
3. Valg av møteleder - Ruben Åkenes
4. Valg av møtesekretær - Marit Mørtsell
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen - Håvard Bondestad, Trine Lundberg

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2020 - godkjent   LINK årsberetning
2. Regnskap for 2020 - godkjent
3. Innkomne saker 
2.3.1 Salg av Foldvik Brygger 
2.3.2 Foldvik Marked 2021

2.3.1
- Marked eller ikke i år. Kompensasjonsordning for Staten frem til 31. august. Det vil lønne seg for Kystlaget å gjennomføre. Det nye styret tar kontakt med alle komitelederne for å avgjøre saken. Arctic Race helgen før, kan være godt for markedsføring av markedet. Ferdigstille markedsområdet før/helst før sommerferien. Deadline for avlysning 15.juli. 

Årsmøtet går inn for marked, men overlater til komitelederne + styret å avgjøre saken.  

2.3.2 

Salg av brygga

Samtaler rundt salg av brygga, for og imot. Tips om å søke midler, hvem skal gjøre det og hvor? Eventuelt betale noen for å skrive søknader. Årsmøtet går inn for at brygga fremdeles skal være i kystlagets eie. 


Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder - Ruben Åkenes tar gjenvalg
2. Valg av styremedlem - Marit Mørtsell, Linn Kalseth, Peder Sandstrøm, Veronica Dinessen, Håvard Nylund Bondestad. Årsmøtevedtak om å utvide styret med 1, Ole Langvik Hansen
3. Valg av to revisorer - Yngvar Mikkelsen, Yngve Torbergsen
4. Valg av valgkomité - Morten Dinessen trekker seg. Bente Mikkelsen tar gjenvalg med Birger Mikkelsen.

Møtet hevet kl 20.00. 

 

 • Treff: 757

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data