Nyheter

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 

Gratangen Kystlag 

Gratangen kystlag er tilsluttet Troms fylkeskystlag og Forbundet KYSTEN. Gratangen kystlag arbeider for å øke aktiv bruk av båt, stor og liten, som en viktig faktor i aktivt friluftsliv. 

Gratangen kystlag har sin base i Foldvik i Gratangen. Laget eier og har ansvar for en stor bygningsmasse og flere båter. 

Laget har ved utgangen av 2020 (31/12), 63 medlemmer. 

Kystlagets styre har fra 28.05.2020 bestått av: 

Leder: Ruben Åkenes 

Nestleder: Marit Mørtsell 

Styremedlem: Agnar Kalseth 

Styremedlem: Tove Bjørklund 

Styremedlem: Håvard Nylund 

Styremedlem: Veronica Dinessen 

Vararepresentant: Sverre Nordmo 

Vararepresentant: Ole Langvik Hansen 

Revisorer: Yngvar Mikkelsen og Yngve Torbergsen 

Valgkomite: Morten Dinessen, Bente Mikkelsen

 

Møtevirksomhet: Kystlaget har avholdt følgende møter i 2020: 

1 Årsmøter (for å få gjennomført valg) 

5 styremøter 

39 protokollerte saker har vært behandlet 

Eksterne aktiviteter. 

Violet Road konsert. Kystlaget deltok med frivillige på dugnad. 

Årsmøte Forbundet Kysten 

- Deltakere Marit Mørtsell, Ruben Åkenes 

- Marit Mørtsell gjenvalgt som styremedlem i Forbundet Kysten! Gratulerer. Deltakelse Seil-seminar i Bodø, Kystlaget Salta 

- Peder Sandstrøm, Leo Mørtsell: lærte å seile småbåt. Deltok med kystlaget sin båt, Oddvar. Ole Langvik Hansen var også med, som deltaker på kurset. Både et seminar og regatta. “Oddvar” er Gratangen Kystlag sin egen båt, og ligger for tiden i Gratangsbotn. Oddvar er en 3.5-roms nordlandsbåt, med gaffelrigg. - Gratangen Kystlag dekte utgifter på kr 1000. 

Sertifikat Fritidsskipper 

- Ruben Åkenes fullførte kurset fritidsskipper. 

- Kostnaden ble dekt av Studieforbundet Kultur-og Tradisjon: kr 12.000

Viktige saker til behandling: 

Investering i varmepumpe til brygga: 25.000 kroner 

Seilcamp for ungdom: Vi ser for oss en en ungdomscamp i Gratangen 19-21. juni. Hovedsaklig for ungdom i alderen 13-17 år. Bruke deler av markedsområdet og kystlagets båter. Er også i dialog med Narvik kystlag for assistanse. Overnatting skjer hovedsaklig ombord i båter, stornaustet evt. telt. Deltakerne betaler reise selv, påmelding gjennom Forbundet Kysten. Deltakeravg. 949kr for ikke medlemmer, 449 for medlemmer. LINK: https://kysten.no/arrangement/sommercamp-i-gratangen 

Avlysning av Foldvik Marked & Kystkulturfestival 2020 

Reparasjon Straumnes: lekk eksos 

Søknad kompensasjon tapte inntekter tilknyttet markedet: 312 351,00 Tildeling midler Snolke Vel: kroner 10.000 

Markering Kulturminnedagen: Gratangen Kystlag representert med tauverk, baking og vedlikehold av nordlandsbåten Oddvar. 

Foldvik Brygger 

Foldvik Brygge er i sin helhet leid bort til Foldvik Brygger AS fra Februar 2019, og fornyet igjen februar 2021. Leietaker dekker også strøm og forsikringspremie for bygningene. 

Bygget krever stadige oppgraderinger og tilsyn. 

Det er kjøpt ny varmepumpe. 

Kostnader i 2021: kr 25900

Straumnes 

 

- Dugnad 2020: bunnsmøring 

I Juni 2020 ble Straumnes tatt opp på slip og bunnsmurt. Lav deltakelse på dugnaden ga en ide om å hente yngre krefter, fra andre kommuner. Et nytt mannskap har mønstret på i Harstad, hele fem stykker. Dermed håper vi at både bunnsmøring og oljing av dekket, går som en lek i år. 

Forsikring økte fra 26400 i 2019, til kr 27998 i 2020 

Frank Magne 

«Frank Magne» har ei interessegruppe som ønsker å ta vare på båten, så dette skal vi forsøke og få i stand. 

Kjeksen 

Flitting brukt gjennom hele sommeren, til stor glede for mange medlemmer. Båten ble brukt til både rekreasjon og garnsetting. 

Gratangsbotn skole- og barnehage har brukt båten regelmessig. 

Oddvar

Vært i bruk nesten hver dag. Den mest populære av alle båtene, og tendenser til kødannelser i fjæra gjør båten veldig spesiell. 

Foldvik Marked og Kystkulturfestival 2020. 

Vedtatt avlyst. 

Utestående fakturaer i etterkant av markedet, gjorde at Gratangen Kystlag søkte et lån på kroner 40.000 hos UL Astøingen. Lånebeløpet ble tilbakebetalt før forfall. 

Midler fra Forbundet KYSTEN antas å øke. Summen er basert på antall medlemmer. I 2019 ble det utbetalt kr 12 000,-. 

For regnskap betales det mellom kr 40 000 og 50 000 pr år. 

Årsomsetning for Kystlaget var kr 479223 

Gratangen 26.04.2021

 

  • Treff: 58

Referat årsmøte 2021

Hei medlemmer og interesserte. 

I denne artikkelen får du tilgang til protokoll fra årsmøtet, og se hvilke vedtak som ble gjort. 

Tilstede: 16 medlemmer, 1 forfall, 1 revisor

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling - godkjent
2. Godkjenning av sakliste - godkjent
3. Valg av møteleder - Ruben Åkenes
4. Valg av møtesekretær - Marit Mørtsell
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen - Håvard Bondestad, Trine Lundberg

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2020 - godkjent   LINK årsberetning
2. Regnskap for 2020 - godkjent
3. Innkomne saker 
2.3.1 Salg av Foldvik Brygger 
2.3.2 Foldvik Marked 2021

2.3.1
- Marked eller ikke i år. Kompensasjonsordning for Staten frem til 31. august. Det vil lønne seg for Kystlaget å gjennomføre. Det nye styret tar kontakt med alle komitelederne for å avgjøre saken. Arctic Race helgen før, kan være godt for markedsføring av markedet. Ferdigstille markedsområdet før/helst før sommerferien. Deadline for avlysning 15.juli. 

Årsmøtet går inn for marked, men overlater til komitelederne + styret å avgjøre saken.  

2.3.2 

Salg av brygga

Samtaler rundt salg av brygga, for og imot. Tips om å søke midler, hvem skal gjøre det og hvor? Eventuelt betale noen for å skrive søknader. Årsmøtet går inn for at brygga fremdeles skal være i kystlagets eie. 


Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder - Ruben Åkenes tar gjenvalg
2. Valg av styremedlem - Marit Mørtsell, Linn Kalseth, Peder Sandstrøm, Veronica Dinessen, Håvard Nylund Bondestad. Årsmøtevedtak om å utvide styret med 1, Ole Langvik Hansen
3. Valg av to revisorer - Yngvar Mikkelsen, Yngve Torbergsen
4. Valg av valgkomité - Morten Dinessen trekker seg. Bente Mikkelsen tar gjenvalg med Birger Mikkelsen.

Møtet hevet kl 20.00. 

 

  • Treff: 163

Årsmøte 2021

Styret i Gratangen Kystlag inviterer medlemmer til årsmøte i Kystlaget, den 29.04. 

Tidspunktet er kl 18.00, men lokalitet kommer vi tilbake til.

Første alternativ er Foldvik Brygger, men avhengig av antall interesserte bestemmes dette senere. 

 

Årsmøte i Gratangen kystlag 2021
Sted: Foldvik Brygger torsdag 29.04. kl 18.00

SAKSLISTE :
Sak 1 KONSTITUERING
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtesekretær
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2 ÅRSMØTESAKER
1. Årsberetning 2020
2. Regnskap for 2020
3. Innkomne saker

Sak 3 VALG
1. Valg av styreleder
2. Valg av styremedlem
3. Valg av to revisorer
4. Valg av valgkomité
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 22.4.2021 

 

Dersom du skal komme, gi beskjed til Ruben Åkenes 94259510.

 

  • Treff: 347

Besøke nothjellene i Gratangen

*Dette er et utdrag fra mail sendt fra Arne Blix. Håper du finner det interessant. 

Besøk Gratangen

Tusen takk for at dere vil ta imot oss og snakke om nothjeller. Fotograf Ragnar Albertsen og
undertegnede Arne Blix reiser nordover lørdag 24 april og har planlagt ankomst Gratangen onsdag
28. april om ettermiddagen og overnatte til torsdag 29. april.

Litt om prosjektet
Jeg har en god tid arbeidet med å kartlegge historien om nothjellene. Målet er en bok neste år.
Bakgrunnen er at vår familie har en holme på kysten av Trøndelag, Krokholmen. Her stod det en gang
en «notheng», som man sier i Trøndelag. For noen år siden søkte vi om å rekonstruere det og glasse
det inn som fritidsbolig. Det fikk vi ja til, på noen betingelser. Blant annet måtte vi jobb med å forstå
bygget, bruk og utforming.

Siden har jeg brukt mye tid på å kartlegge disse byggene, både de som er og de som en gang var. Fra
Finnmark til grensen mot Sverige. Har nå registrert mellom 500 og 600. Registreringene er bakgrunn
for en samlet fortelling om nothjellene: Når ble de bygd, hvordan ble de bygd, hvordan så de ut,
hvordan ble de brukt og når forsvant de, eller fikk ny bruk.
En del av fortellingen er en reise langs hele kysten. Nå Lofoten og Vesterålen og Gratangen.

 

Litt om oss
Ragnar og jeg startet opp samarbeid som journalister i VG på 1970-tallet. Vi dekket Midt- Norge.
Etter dette har Ragnar jobbet med innsamling, registrering og digitalisering av historisk
bildemateriale.
Jeg har arbeidet som journalist og redaktør i Adresseavisen. I forbindelse med nothjellbyggingen tok
jeg eksamen i tømmerfag for å være litt skolert.

Dette er vi ute etter

Nothjellene i Gratangen

Vi er ute etter så mange opplysninger om nothjellene i Gratangen som mulig, både om de som var og
de som fortsatt står. Jeg har laget denne oversikten over opplysninger vi prøver å kartlegge:

- Geografisk plassering
- Byggeår
- Eventuelt år for endring/riving
- Eier/eierskifte
- Type og størrelse
- Kjennetegn ved bygget/byggemåten ( alle detaljer som hvor kom tømmeret fra til
byggtekniske løsninger, taktekke osv.)
- Bruken (hvem, båter fiskerier og metode)
- Historier (morsomme og alvorlige)

 

Bilder, gamle og nye. Ikke minst bilder av nothjellene i aktiv bruk
Jeg forstår det slik at det en gang var (minst) fem nothejeller i Gratangen og at 2 nå står tilbake. Se
nedenfor.
Finnes det kommunale dokumenter om saksbehandlingen der?

Kulturen i Gratangen
Så er jeg i Gratangen opptatt av bakgrunnen for at dere har tatt så godt vare på npothjellene. Hva har
vært drivkraften? Hvilken betydning har det hatt og kan få? Hva har vært viktig og utfordrende.
Planer fremover.
Til dette hører også den kultur og det miljøet i Gratangen er en del av. Det samiske, fiske og fangst,
natur, arkitektur mm

Byggdetaljer
Til sist er jeg også opptatt av å beskrive bygget som bygg. Hva kalles de ulike elementene (her er det
ulike dialekter). Ønsker innspill her. Legger ved en 3 D modell vi jobber med.

Nothjellene jeg har notert meg i Gratangen;

1) Nesset-brygga

2) Jacob-kaia (borte?)

3) Lundebergbrygga

4) Mekalnilsabrygga

5) Hilshamn (borte)

 

  • Treff: 98

Første tur med Straumnes

Hva er et Kystlag uten båt?

Eller hva er vel båt uten mannskap.

Disse går ofte hånd i hånd.


Så heldig var vi forrige helg, at det kom flere ungdommer fra Harstad. I Harstad bor de til daglig, har sin jobb og søker ofte ut i distriktet etter nye opplevelser. 

Lørdag kl 12.00 var planen å legge fra kai, med retning dithen skreien var. Straumnes var vi derimot usikre på, ettersom rapportene om båten var uviss. Uansett ble alle eggene lagt i samme kurv, og lørdags morgen satte alle syv kursen mot Gratangen. Skiene ble også med som en plan-B. Ved ankomst møtte Ronny Grindstein oss på kaien. Han er en av de få som kjenner båten, og som til og med har skiftet motor Straumnes. Grunnen til at Ronny møtte oss, var enkel. En skikkelig gjennomgang med alle involvert, gjør mannskapet sikrere, jobben for kapteinen enklere, og vi får kjennskap til hva som er feil og hvorfor. 

Et par ting som ble avdekt var

1: Gul farge på girolje. Ikke veldig drastisk, men indikerer lekkasje og inntrenging av vann. 

2: Tomt for olje på roret. Ny hydraulisk olje ble fylt på, og avviket lukket. 

3: Feil med ovn i byssa. Ovnen fikk ikke tilfylling av diesel, og dette ble løst ved å utføre en by-pass. For sikkerhets skyld ble løsningen tetthetsprøvd, og var kun påtent mens det befant seg folk i byssa. 

Flere ting ble avdekt underveis på turen, men mannskapet visste hva som var galt, og at disse problemene ikke utgjorde noen fare for båt eller mannskapet. 

Storsjarmøren Straumnes gjorde inntrykk underveis, mens mannskapet fant sine oppgaver å gjøre. Middagen kom på boret, fersk kokt torsk og potet. Frokosten på søndag bestod av en stor gryte med havregrøt, multer, kokos og kunne nok mettet en besetning til. 

Du kan selv bedømme turen ut fra bildene, men det mest positive er selvfølgelig at besetningen hadde det fint om bord.

Fornøyde medlemmer gjennom bruk av de båtene vi har, vil være viktig fremover. Det gjelder for alle båtene som Straumnes, Grytis, Kjeksen og Oddvar. Båtene har hver sin utfordring og nødvendig kunnskap som må til, for at du kan ferdes trygt. Den kunnskapen kan vi tilby deg i Kystlaget, slik at du finner noe som er hyggelig, lærerikt og gir deg fine minner. 

Er du medlem, eller bare ønsker mer informasjon om hvilke båter Gratangen Kystlag har tilgjengelig?

Kontakt følgende:

robåten Oddvar og fembøringen Grytir: Marit Mørtsell 930 22 402

robåten Kjeksen: Agnar Kalseth 901 98 986

Kutteren Straumnes: Ruben Åkenes 942 59 510


Meld deg inn her: https://bit.ly/3rQ6ymJ

 

 

  • Treff: 127

© 2019 Gratangen Kystlag

Nettside utformet av Trønder Data